Tarihi ve Yöresel Okullar ile Yeni Yapılan Okulların Türkiye ve İngiltere'den Örneklerinin Akustik Yönden Karşılaştırılması

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanı Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit'in "Tarihi ve Yöresel Okullar ile Yeni Yapılan Okulların Türkiye ve İngiltere'den Örneklerinin Akustik Yönden Karşılaştırılması" konulu araştırma kitabı Atılım Üniversitesi Yayınları tarafından basıldı.

Kapak tasarımı öğretim görevlilerimizden Evren Tural tarafından yapılan, Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit'in araştırmalarını kapsayan kitap kütüphanemizde yer alıyor.

http://press.library.atilim.edu.tr/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi