YAL ve Atılım Elemanları tarafından yaynılanmış Akustik konusunda yayınlanan uluslararası ve ulusal yayınlar

Prof. Dr. Mutbul Kayılı Camiler

Yrd. Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit [1]

Yrd. Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit [2]