Lap-C Projesi Kapsamında Müziğin Kaygı Üzerindeki Etkisi Araştırılıyor

Edirne ilinde bulunan ve II.Bayezid’in 1484-1488 yılları arasında Mimar Hayreddin’e yaptırdığı bilinen külliyenin içinde yer alan Darüşşifa, akustik özellikleri ve su malzemesinin akustik etkisi ile ruhsal problemleri olan kişiler için bir tedavi merkezi olmuştur.

Aynı dönemde Avrupa’da,  ruhsal sıkıntıları olan hastalar yakılıyorken, Darüşşifada hastalara müzik, su ve koku ile tedavi yöntemleri uygulanmıştır.

Lap-C projesi kapsamında, Üniversitemiz Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Psikolojik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Dilek Karaduman ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit; öğrencilerimizle birlikte 23- 26 Mart tarihlerinde Edirne’ye ve Darüşşifaya gezi düzenlemişlerdir. Bu araştırma gezisinde, Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit ve öğrencileri tarafından Darüşşifanın akustik ölçümleri yapılmıştır.

Hesaplanan akustik ölçümlere uygun bir mekanda Yrd. Doç. Dr. Dilek Karaduman tarafından başlatılan deneysel çalışmada; kaygı düzeyi ortalamanın üstünde çıkan bir grup öğrenci ile “su” ve “Türk Müziği”nin, bir başka grup öğrenciyle ise Klasik Batı Müziğinin “genellenmiş ve anlık kaygı” üzerindeki etkisi, toplam 4 hafta süresince, haftada 2 kez 45’er dakikalık grup çalışmaları ile analiz edilecektir.