Acoustical Society of America 167. Meeting

5 – 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “The Acoustical Society of America”’nın organize ettiği 167. Toplantısında iki adet bildiri sunulmuştur. Bildirilerin ikisi de seçilmiş bildiri olarak kabul edilmiş İnvited Paper (onur makalesi) olarak kitaba girmiştir. Sunulan bildirilerden birincisi olan  (& Mayıs tarihinde dunulan) “Evaluation of acoustic diversity of religious buildings; case study from churches and mosques in Turkey” adlı bildiri “potential media or news interest” için seçilerek “Lay-language” dilinde yazılması istenmiş ve “Acoustical Society’s World Wide News Room and additional media outreach”a Kabul edilmiştir.Bu nedenle National and international news organizations such as National Public Radio, New ScientistNational GeographicDiscover, and Science routinely cover ASA meetings”de yayınlanacağı bildirilmiştir. Bu doğrultuda makale düzenlenmiş ve yayınlanmak üzere gönderilmiştir. Bildiri ayrıca toplantıda ilgi görmüştür.

9 Mayıs tarihinde sunulan ve ikinci bildiri olan “An approach for estimating noise induced hearing loss because of indoor and outdoor environment noise factors in healthcare facilities” adlı bildiri ise toplantıda grup içinde en iyi sunum olarak seçilmiş, toplantıda bulunan danışmanlık hizmeti veren “Newcomb and Beyond / Special Technical Group veSteward Acoustical Consultants” gibi birkaç şirket tarafından tebrik aldıktan sonra karşılıklı işbirliği önerilmiştir.  

Her iki bildirinin POMA’da (Acoustical Society of America's (ASA) archival serial publication, Proceedings of Meetings on Acoustics) yayınlanması istenmiştir. POMA (online, open-access, arşivsel olarak benzer bildiriler arasındasıralama oluşturan bir dergidir.