Amerika Akustik Derneği 5.Hawaii Buluşması

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit  28 Kasım-2 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan 5th Joint Meeting of the Acoustical Society of America and Acoustical Society of Japan Honolulu Hawaii  zirvesine bildirileri ile katılmış ve başarılar ile dönmüştür.

Amerikan Akustik Derneği’nin Hawaii buluşmasındaki konferansta Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit iki adet bildiri sunmuştur.

Sınıf tasarımlarının akustik performansı üzerindeki etkileri hakkında verilen konferansta, Ankara’da ölçüm yapılan bazı okullardaki sonuçlar baz alınarak analiz ve tespitlerden bahsedilmiştir ve dinleyiciler tarafından yoğun ilgi görmüştür.

2.sunumda ise akustiği ile meşhur olan Edirne Sultan Beyazid II. Hastanesi’nin akustiğinden bahsedilmiştir.