Ssınıf Akustiğinin Analizi

Bu araştırma, Türkiye'deki birçok kontrast okuldan alınan çevresel ve akustik ölçümleri analiz eder ve karşılaştırır. Ölçülen sınıf türleri, yaş, stil (açık plan, yarı açık plan ve hücresel) ve iç-dış gürültü seviyeleri arasında değişiyordu.This research analyses and compares environmental and acoustic measurements taken from several contrasting schools in Turkey. Different types of  classrooms measured ranged in age, style (open plan, semi-open plan and cellular) and internal-external noise levels. And the effect of environment on education quality. ve çevrenin eğitim kalitesi üzerindeki etkisi.