Çınlama Süresi Ölçümleri

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yapı Akustik Laboratuarı, Lise ve Dengi Okullarda eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi amacı ile "Ankara ve Çevresi Lise ve Dengi Okullarda Akustik Aydınlığın Sağlanması" konulu çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda sınıflarda arka plan gürültüsünün tespiti amacı ile iç mekan ve dış mekan sesleri ve sınıfların çınlama sürelerinin belirlenmesi için ölçümler ve analizler yapılmaktadır. 2014 yılında Doğa Koleji ve MEB Alparslan Orta Okulu ile başlatılan çalışma, AYAL (Atılım Üniversitesi Yapı Akustik Laboratuarı) ekibi ve  sorumlusu eşliğinde çalışma kapsamında bu ay Özel Jale Tezer Fen Lisesi ziyaret edilip okulda iç mekan ve dış mekan gürültü ölçümleri ile çınlama süresi ölçümleri gerçekleştirildi.

Toplanan veriler okullarda ve okul çevrelerindeki gürültünün eğitim kalitesine ve öğrenme-öğretme sürecine etkileri hakkındaki bilimsel araştırmada kullanılmakta olup, bu çalışma dönem içerisinde yapılacak olan bir dizi akustik ölçüm çalışmalarının 5.sidir. Çalışmalar devam edecek ve elde edilen veriler daha sonra konu ile ilgili Üniversitemizde ve çeşitli platformlarda söyleşiler yapılacaktır.  

Akustik açıdan alıcı verici konumunda olan öğretmen ve öğrenci ilişkileri ve bu ilişkilerde kalitenin sağlanması eğitim kalitesinin artmasında doğrudan etki yaratmaktadır. Bu etkinin güçlenebilmesi için de eğitim kurumlarında öğretmen-öğrenci ilişkilerinin temel olduğu mekanlar olan sınıflar, laboratuarlar, toplantı salonları ve atölyelerde akustik konforu gerektirmektedir. Yapılan çalışmada araştırılmak üzere seçilen okullardaki hacim olarak benzer sınıflar, üniversitemiz bünyesinde bulunan Brüel&Kjaer akustik ölçüm cihazları ve Dirac 5 hacim akustiği yazılımı ile sesin anlaşılabilirliğinde önem taşıyan akustik parametreler olan çınlama süresi (RT), erken düşüş süresi (EDT), konuşmanın açıklığı ve netliği (C50), konuşmanın belirginliği (D50), konuşma iletim indeksi (STI) ve hızlı konuşma iletim indeksi (RASTI) ölçümleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir.