Atılım Ünivesitesi Akustik Ölçümleri

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yapı Akustik Laboratuarı eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi amacı ile akustik ölçümlerine devam ediyor. 

Lise ve dengi okullarda yapılan ölçümlere Yapı Akustik Laboratuarının da bulunduğu 'Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'de ev sahipliği yaptı.

İç mekan ve dış mekan gürültü ölçümleri ile çınlama süresi ölçümleri gerçekleşen çalışmalarda mekanların dolu-boş çınlama süreleri hesaplanarak, Doç.Dr.Filiz Bal Koçyiğit rehberliğinde mekan akustiğinin eğitim kalitesine etkileri incelendi.