Lab A projesi Edirne Çalışmaları

Lab A projesi kapsamında Yapı Akustik Laboratuvarı Edirne II.Beyazıt külliyesini ziyaret etti.

Proje için ölçümler ve çekimlerin yanı sıra Doç.Dr.Filiz Bal Koçyiğit'in sunumu ve Yrd.Doç.Dr. Dilek Karadumanda söyleyişileriyle workshop etkinliğini desteklemiştir.

 


II. BEYAZIT KÜLLİYESİ VE AKUSTİK ÖZELLİKLERİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ÖZET

 

Türk kültür tarihinde sanat ile tıbbın birlikte kullanıldığı birçok alan bulunmaktadır. Özellikle resim, müzik, ziraat, el işlemeleri gibi çeşitli sanatsal ve kültürel işlevlerin insan bedenine olumlu etkileri çeşitli dönemlerde araştırılmış ve değerlendirilmiştir. Akustik ve ses işleme sanatı da bunlardan birisidir. Akustik her ne kadar ses bilimi olsa da sanatsal etkileri ve bu etkilerinin bilime katkısı yadsınamaz. Geleneksel Türk mimarisinde Külliyelerin önemi bilinmekte ve bu alanlarda müzikle tedavi yapıldığı çeşitli çalışmalarda yer almaktadır. Buna kaştın bilimsel destekleyici ölçüm çalışmalarının yetersiz olduğu da araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada II. Beyazıt Külliyesi araştırılmış ve külliyenin iç mekan akustik ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler Atılım Üniversitesi’nde benzetme çalışması ile akustik açıdan eşleştirilmiş benzer ortam yaratılmıştır. Benzer ortam için Arka plan gürültü testi, çınlama süresi, erken düşüş süresi, C80 açıklık ve D50 ile netlik değerlendirmeleri tespit edilmiştir. Veriler üniversitenin 20 kişilik test gruplarının rahat ortamda 45 dakikalık süre içinde uygulanmıştır.