Müziğin İnsan Psikolojisine Etkileri

 
Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit, Y. Lisans öğrencisi Haki Çadırcı, Öğrencilerden Remzi Akalın, Bünyamin Kaya, Buğra Balcı dan oluşan II. Beyazıt Külliyesi akustik grubunun yaptığı çalışmalar sonucunda Atılım Üniversitesinde benzer ortam yaratılarak külliyede yapılan müzikle terapi etkisinin testleri Psikoloji bölümünden Yrd. Doç. Dr. Dilek Karaduman eşliğinde kaygı testi sonucunda kaygı seviyesi yüksek çıkan öğrenciler ile yapıldı. Test için 3 grup oluşturuldu. !. Gruba II. Beyazıt Külliyesinde uygulandığı akustik ortamda, Klasik Türk Müziği ve su havuzundaki su sesinin birlikte etkisi testleri yapılmakta, 2. grup için bu test Klasik batı müziği ve su sesi birlikte oluşturuldu. 3. gruba ise herhangi bir test uygulanmamakta  böylece üç grubun kaygı düzeyideki azalma seviyesi test edilmesi düşünülmektedir.