Ölçüm Hizmetleri

 -Gürültü Kontrolü:

       • Eşdeğer Gürültü Seviyesi (Leq)
       • Hacimler Arası Ses Geçiş Kaybı
 
 -Hacim Akustiği:
       • Yankılanma Süresi (Reverberation Time – RT)
       • Erken Sönümleme Süresi (Early Decay Time – EDT)
       • Impulse Response to Noise Ratio (INR)
       • Fon Gürültüsü Düzeyi (Background Noise Level)
       • Netlik (Clarity – C50, C80)
       • Belirlilik (Definition – D50)
       • Konuşmanın Anlaşılabilirliği (Speech Transmission Index – STI)